Jeśli kiedykolwiek oglądałeś jakieś filmy „za kulisami” lub zdarzyło Ci się odwiedzić plan filmowy, z pewnością zauważyłeś, że to miejsce pełne jest ludzi.

Wszystko wydaje się chaotyczne, prawda? Wystarczy przecież aktor, kamera, reżyser i ktoś z mikrofonem, aby zrobić film!

No niezupełnie…

Wszystko, co widzisz na ekranie, zwłaszcza w filmach fabularnych i reklamach, jest szczegółowo planowane. Jeżeli myślisz, że cokolwiek jest tam przypadkowe – choćby niewielki element tła, napis na ścianie, czy kolor ubrania – to jesteś w błędzie. Wszystko jest planowane pod czujnym okiem reżysera i jego zespołu.

Chciałbym Ci przybliżyć, jak działa ten zespół filmowy. Muszę jednak podkreślić, że to będzie bardzo uproszczony opis, nieprzeznaczony dla profesjonalnych producentów filmowych.

Na planie filmowym mamy kilka „zespołów”, każdy odpowiedzialny za coś innego. Są to między innymi: pion reżyserski, produkcyjny, operatorski, scenograficzny, kostiumowy, dźwiękowy i inne.

Wykorzystaj potencjał filmu reklamowego!
NAPISZ

 

Pion reżyserski

Reżyser… To on jest odpowiedzialny za cały projekt. Jeśli film jest arcydziełem, to zwykle reżyser otrzymuje najwięcej uznania. Podobnie, jeśli film jest klapą, to winę zwykle zrzuca się na reżysera.

Reżyser nie tylko daje wskazówki aktorom, ale jest również odpowiedzialny za wiele innych rzeczy. Na podstawie scenariusza, reżyser zarządza twórczą grupą zdjęciową, blisko współpracuje z operatorem obrazu, kierownikiem produkcji i scenografem. To oni są uważani za twórców filmu. Reżyser również kontroluje ilość nakręconego materiału i decyduje o ilości powtórzeń scen. Po zakończeniu zdjęć wspólnie z operatorem obrazu tworzy koncepcję postprodukcji.

Pion reżyserski obejmuje również drugiego reżysera, który jest najbliższym współpracownikiem reżysera i pomaga w realizacji artystycznych celów projektu. Wspomaga ich również asystent reżysera, który wykonuje zadania pomocnicze. Sekretarka planu (Script) jest odpowiedzialna za monitorowanie ciągłości inscenizacji, aby zapewnić płynność montażu. Klapser to osoba, która obsługuje klaps filmowy, na którym zapisuje ważne informacje dla montażysty. Ta funkcja często jest realizowana przez sekretarkę planu na mniej skomplikowanych planach zdjęciowych.

Reżyser przy pracy na planie produkcji filmu reklamowego

Pion produkcyjny

Kierownik produkcji to centralna figura, której zadaniem jest zarządzanie i koordynacja całego procesu produkcji. Jest odpowiedzialny za tworzenie harmonogramu i budżetu, a także za zorganizowanie odpowiednich warunków dla twórców filmu. Musi znać scenariusz i temat filmu na wylot, aby móc efektywnie organizować i nadzorować prace na planie. W razie potrzeby jest również odpowiedzialny za modyfikacje harmonogramu, aby dostosować go do ewentualnych niespodziewanych okoliczności.

Kierownik planu jest natomiast osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań na planie zdjęciowym. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnego przebiegu produkcji poprzez nadzorowanie załogi, sprzętu i lokalizacji. Pracuje w ścisłej współpracy z kierownikiem produkcji, aby zapewnić ciągłość zdjęć i zgodność z harmonogramem i budżetem.

Pion operatorski

Operator obrazu lub DoP jest kluczowym twórcą filmu, odpowiedzialnym zarówno za artystyczną, jak i techniczną jakość zdjęć. Współpracuje z reżyserem, aby utrzymać spójność wizualną zgodnie z ustalonym kierunkiem artystycznym. Na planie zdjęciowym nadzoruje pracę operatora kamery, asystentów i mistrza oświetlenia.

Asystent operatora obrazu jest najbliższym współpracownikiem operatora obrazu. Jego główne obowiązki to dbanie o sprzęt i ustawianie parametrów kamery zgodnie z instrukcjami operatora. Często jest także odpowiedzialny za prowadzenie ostrości w trakcie ujęcia, jeśli kamera jest wyposażona w system follow focus.

Operator kamery jest odpowiedzialny za obsługę kamery podczas kręcenia scen. Musi ścisło współpracować z operatorem obrazu, aby zapewnić techniczne i artystyczne wykonanie każdej sceny zgodnie z założeniami.

Mistrz oświetlenia jest bliskim współpracownikiem operatora obrazu w kwestiach związanych ze światłem. Jego zadaniem jest zarządzanie sprzętem oświetleniowym i zapewnienie, że wszystko jest prawidłowo skonfigurowane i bezpieczne.

Praca przy produkcji telewizyjnych spotów reklamowych

Oświetlacz działa pod kierownictwem mistrza oświetlenia i jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu oświetleniowego w dobrym stanie, a także za uzupełnianie zapasów materiałów oświetleniowych. Zawsze musi być gotowy do szybkich zmian, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe na planie.

Wózkarz jest kluczowy dla tworzenia płynnych, dynamicznych ujęć. Jego zadaniem jest montaż i obsługa sprzętu wózkarskiego, takiego jak wózki, szyny i inne ciężkie sprzęty. Bez jego pracy nie byłoby możliwe uzyskanie tych charakterystycznych, płynnych ruchów kamery, które dodają dynamiki filmowi.

Zapytaj o bezpłatną wycenę Twojego projektu
CHĘTNIE!

Scenograf jest kluczowym twórcą filmu, odpowiadającym za jego wizualną stronę. Współpracuje ściśle z reżyserem, tworząc koncepcje i projekty do zatwierdzenia przez producenta. Po akceptacji, tworzy realną scenografię, wymagającą często dużo pracy fizycznej. Współpracuje też z kostiumografem i charakteryzatorem, aby zapewnić spójność wizualną filmu. Musi dokładnie znać scenariusz i badać aspekty, takie jak zgodność historyczna. Pomaga również w wyborze miejsc na zdjęcia i planuje adaptacje scenograficzne.

Dyżurny planu jest odpowiedzialny za prace związane z budową scenografii. Wykonuje głównie prace fizyczne, takie jak poprawki, czyszczenie, malowanie i demontaż. Można go traktować jako „ogólnobudowlaniec” na planie zdjęciowym (oczywiście w ogromnym uproszczeniu!)

Charakteryzator to artysta, który transformuje aktorów za pomocą różnego rodzaju kosmetyków, peruk i innych narzędzi. Zarządza podległym my pionem i współpracuje z reżyserem w celu osiągnięcia pożądanych efektów charakteryzacji. Musi być zawsze gotowy do wprowadzania poprawek.

Kostiumograf to osoba odpowiedzialna za ubiór postaci. Przygotowuje koncepcje i projekty kostiumów, a potem nadzoruje ich produkcję. Często też sam szyje kostiumy. Musi ściśle współpracować ze scenografem, aby zachować spójność i znać scenariusz na tyle dobrze, aby móc przygotować odpowiednią dokumentację.

Realizator dźwięku to osoba odpowiedzialna za całość dźwięku w filmie. Oprócz zbierania dźwięku na planie realizator dźwięku tworzy dźwięki od podstaw, często planowane już na etapie preprodukcji. Oprócz zadań kreatywnych ma także obowiązki techniczne, takie jak analiza akustyki pomieszczeń, wybór sprzętu i przygotowanie tła dźwiękowego. Współpracuje również ściśle z kompozytorem i jest odpowiedzialny za odszumianie dialogów i wyszukiwanie odpowiednich efektów dźwiękowych.

Jak widzisz, na planie zdjęciowym wszyscy pracujemy na wspólny sukces. Na Twój sukces. Wypełnij formularz poniżej i zaproś ekipę filmową do realizacji Twojego projektu.

Formularz szybkiej wyceny

    Imię*

    Email*

    Telefon

    Czego potrzebujesz?

    Przybliżony budżet