Regulamin Rentalu

1. Informacje zawarte na stronie https://studioyotka.pl/rental nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny i dotyczą najmu na okres jednej doby.

2. Możesz składać zapytania dotyczące wynajmu za pośrednictwem strony https://studioyotka.pl/rental przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Podane na stronie ceny są cenami netto.

4. Jeśli spóźnisz się ze zwrotem sprzętu, możemy obciążyć Cię kosztami najmu za kolejne doby.

5. Złożenie zapytania, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu, nie stanowi zawarcia umowy najmu.

6. Po otrzymaniu zapytania prześlemy Ci wiadomość zwrotną dotyczącą możliwości zawarcia umowy, w zależności od potwierdzenia dostępności zamawianego sprzętu w danym terminie. Wiadomość ta, nie stanowi zawarcia umowy najmu.

7. Umowę najmu zawieramy w miejscu uzgodnionym przez strony.

8. Wynajmowany sprzęt odbierasz i oddajesz w miejscu i terminie uzgodnionym przez strony.

9. W momencie odbioru sprzętu sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy akceptowany przez strony. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić wynajmującemu.

10. Okres rozliczeniowy oraz okres najmu określa umowa najmu.

11. Wypożyczając sprzęt przejmujesz za niego pełną odpowiedzialność. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu mamy prawo obciążyć Cię wartością pokrywającą straty.

12. Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest podanie danych osobowych.

13. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wypożyczeń, ich realizacji i rozliczenia.

14. Dane osobowe udostępniane są podmiotowi 4Soul Media Radosław Furmanek z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Forteczna 34/13 w celu realizacji zamówienia.

15. Administratorem danych osobowych jest Maciej Janik Film Production z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 74/5, mail: kontakt@studioyotka.pl zwany dalej Administratorem.

16. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

17. Pozostałe kwestie reguluje umowa najmu oraz przepisy prawa.